Tham gia bang hội

Tại màn hình chính của game, chọn Bang hội → xuất hiện bảng Đề xuất bang hội. Chọn bang hội bạn yêu thích, cùng bạn bè tham gia bang hội nhé.

Chú ý : Giới hạn thoát bang hội.

Lần đầu thoát bang hội cần chờ 1 ngày, từ lần 2 trở đi sẽ phải chờ 3 ngày mới có thể tiếp tục tham gia bang hội.

Quyền lợi của hội trưởng

Cấp 50 trở lên có 200 triệu xu thì có thể viết đơn đăng ký làm hội trưởng. Hoan nghênh bạn đến giúp đỡ những người chơi khác; chúng tôi rất vui lòng nhận đơn đăng ký của bạn.

Quyền lợi của hội viên

Không giới hạn tham gia. Cấp 50 trở lên có thể gửi quỹ bang hội.

Tải game Đồng Xu May Mắn