Thông tin CSKH
Thời gian phục vụ : 24/24h
Điện thoại : +886 4 2491-0312 hoặc +886 4 2491-0320
Mail : service@luckyraingame.com

Xóa bỏ tài khoản

Sau khi tài khoản bị xóa bỏ sẽ không thể sử dụng.
Hãy nhập mật khẩu an toàn cho 2 lần xác nhận.

Tên Nick:

Lưu ý khi xóa tài khoản

Nhắc nhở bạn, tài khoản của bạn sẽ bị xóa trong vòng 7-30 ngày, khi đã đăng ký xóa tài khoản thì sẽ không thể khôi phục lại được. Khi đó tài khoản, đồng bạc, điểm chưa sử dụng, số dư an toàn, lịch sử trò chơi và các bản ghi khác của bạn sẽ bị xóa, bạn cũng không thể đăng nhập vào tài khoản này.

Lưu ý: Tài khoản bị xóa sẽ không thể hoàn lại số điểm chưa sử dụng, nếu bạn muốn hoàn lại điểm chưa sử dụng, vui lòng liên hệ bộ phận CSKH và không nhấn vào nút 【Xóa Nick】.

Tải game Đồng Xu May Mắn

Chú ý :
Số điện thoại này là số được liên kết với mật khẩu an toàn.

Mời nhập số điện thoại

Cài đặt mật khẩu web

Mật khẩu
Mã xác minh

Mời nhập mật khẩu an toàn

Mời chọn nhân vật

Nickname Trạng thái
Mời chọn nhân vật