Thoả thuận sử dụng dữ liệu cá nhân

 • Công ty TNHH cổ phần quốc tế LuckyRain (dưới đây gọi tắt là LuckyRain) căn cứ theo bản hợp đồng này cung cấp dịch vụ trò chơi trên mạng trực thuộc LuckyRain. Nhằm đảm bảo quyền lợi của bạn xin hãy đọc kỹ nội dung hợp đồng, khi bạn chọn “đồng ý” có nghĩa bạn đã đọc, hiểu và đồng ý những điều khoản trong hợp đồng; nếu bạn không đồng ý thì hãy ngưng sử dụng dịch vụ này.
 • Người ký hợp đồng
  • Người tiêu dùng:
  • Người đại diện pháp lý:
  • Người chưa thành niên phải có sự đồng ý của người đại diện pháp lý:
  • Địa chỉ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Tên doanh nghiệp: công ty TNHH cổ phần quốc tế LuckyRain
  • Người đại diện:Bob Lu
  • Mã số thuế:63017916
  • Điện thoại:+886 4 2491-0312
  • Trang web:https://www.luckygame666.com
  • Email:service@luckyraingame.com
 • I.Giới thiệu phục vụ

  • Khi bạn thành công tạo tài khoản sẽ lập tức trở thành hội viên của công ty LuckyRain, và có thể lập tức sử dụng dịch vụ của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn trò chơi trên mạng, hợp tác khác, nạp tiền (dưới đây gọi tắt là “phục vụ này”).
 • II.Xin phép của người không có hành vi năng lực dân sự

  • Đăng ký dịch vụ trò chơi, nếu bạn là người không có hành vi năng lực dân sự, thì phải do người đại diện pháp lý đăng ký; nếu là người bị hạn chế năng lực hành vi, thì phải được sự đồng ý của người đại diện pháp lý.
 • III.Định nghĩa tên gọi

  • Trang web trò chơi: chỉ trang web thiết lập các dịch vụ cung cấp của công ty LuckyRain.
  • Nạp tiền: là số tiền bạn thanh tóan cho công ty LuckyRain để mua số điểm của trò chơi, rồi bạn dùng số điểm đó sử dụng dịch vụ này.
  • Trò chơi trên mạng: là bạn thông qua thiết bị máy tính liên kết mạng, để sử dụng các trò chơi hoặc chương trình phục vụ của công ty LuckyRain thiết lập, để bạn có thể cùng kết nối với nhiều người khác nhau, tiến hành chơi trò chơi.
  • Sơ hở của phần mềm (BUG): không hiển thị trò chơi, chế độ thao tác hoặc kết quả trò chơi theo cách thiết lập khi công ty LuckyRain thiết kế.
  • Chương trình ngoài: là những phần mềm trò chơi không phải của LuckyRain cung cấp để kết nối với thiết bị máy tính của bạn, phần mềm hỗ trợ hệ thống hoạt động, kết nối mạng, các phần mềm ảnh hưởng hoạt động của trò chơi LuckyRain không phải do công ty LuckyRain cung cấp.
  • Người quản lý trò chơi (gọi tắt là GM): nhân viên do công ty LuckyRain tuyển dụng để bảo trì cho trò chơi hoạt động tốt, bảo vệ quyền bình đẳng trò chơi, trả lời thắc mắc của hội viên, hoặc các nhân viên phục vụ khách hàng khác.
  • Lịch sử trò chơi: là tài liệu lưu trữ quá trình sử dụng dịch vụ này vào hệ thống máy tính trò chơi, từ lúc bạn bắt đầu đăng nhập đến lúc thoát khỏi trò chơi.
  • Xử phạt cấm phát ngôn: là bạn bị cấm gõ chữ để tin nhắn trong trò chơi trong khoảng thời gian nhất định.
  • Mất quyền sử dụng nhân vật: là tạm dừng quyền sử dụng nhân vật bạn cài đặt trong trò chơi.
  • Biệt danh: là tên gọi bạn cài đặt cho nhân vật của mình trong trò chơi.
  • Qui định quản lý trò chơi / hợp đồng phục vụ: là quy định do công ty LuckyRain biên soạn, làm nội quy trò chơi và phương thức tiến hành trò chơi của các bên, và xem như một phần của bản hợp đồng, có hiệu lực giống như bản hợp đồng này.
  • Bộ trò chơi: là chỉ tòan bộ phần mềm chính, phụ, có chức năng chấp hành hoàn chỉnh trò chơi trên mạng.
  • Giá thành cần thiết: là chi phí phát sinh thấp nhất khi bạn sử dụng trò chơi bao gồm giá thành tuyên truyền, thiết kế, chế tạo, đóng gói, phục vụ và giá thành trực tiếp của thẻ điểm.
 • IV.Nội dung hợp đồng

  • Dưới đây là một phần của hơp đồng và có hiệu lực giống như hợp đồng: (1)Nội dung liên quan đến quảng cáo và tuyên truyền của dịch vụ này. (2)Bản chi phí và nội qui trò chơi. Trường hợp có xung đột về 2 nội dung, thì sẽ giải thích theo quyền lợi tốt nhất cho người tiêu dùng.
 • V.Hiệu lực hợp đồng

  • Bạn đăng ký tài khoản sau thời hạn xét duyệt, đi vào trang hiển thị điều khoản hợp đồng, ấn nút “đồng ý”, tức là bạn đã đồng ý với quy định của điều khoản hợp đồng.
 • VI.Qui định quyền lợi hủy bỏ hợp đồng mua bán đặc biệt của người tiêu dùng

  • Bạn có thể hủy hợp đồng bằng thông báo văn bản hoặc email cho công ty LuckyRain trong vòng 7 ngày sau khi bắt đầu trò chơi. Và được yêu cầu công ty LuckyRain hoàn trả phí nạp số điểm chưa sử dụng. Khi hủy hợp đồng thực hiện quyền lợi này thì phải trừ đi số điểm tặng, và yêu cầu công ty LuckyRain hoàn trả số điểm chưa sử dụng. 7 ngày sau khi bắt đầu trò chơi, bạn không được đơn phương yêu cầu hủy bỏ số điểm nạp.
 • VII.Qui định thay đổi cách tính phí và qui định liên quan

  • Khi điều chỉnh chi phí, công ty LuckyRain sẽ thông báo trước 30 ngày trên trang web trò chơi, khi chơi và trang đăng nhập; hoặc gửi email, tin nhắn để thông báo cho bạn nếu bạn có điền thông tin khi đăng ký. Nếu điều chỉnh chi phí, bắt đầu từ ngày có hiệu lực sẽ tính theo mức phí mới; nếu mức phí mới mắc hơn mức phí cũ, nếu đã nạp thẻ trước ngày chi phí mới có hiệu lực, thì vẫn sẽ tính theo mức phí cũ. Nếu tính theo giờ, thì đơn vị tính là 2 giờ.
 • VIII.Thông tin phải ghi rõ trong trò chơi

  • Công ty LuckyRain sẽ ghi rõ các mục sau trên trang web trò chơi hoặc bao bì của sản phẩm: (1)Ghi rõ độ tuổi thích hợp và nghiêm cấm chơi với phân loại cấp bậc của trò chơi dựa theo quy định quản lý phần mềm trò chơi. (2)Chi tiết phầm mềm phần cứng cần thiết để chạy trò chơi. (3)Quyền lợi hoàn trả phí liệt kê trong điều 9. (4)Tư vấn miễn phí hoặc thu phí với đối tượng cài phần mềm an toàn.
 • IX.Hoàn trả phí của bộ trò chơi và phần mềm

  • Trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn mua bộ trò chơi hoặc trả phỉ tải phần mềm, có thể mang theo mã số nạp tiền và hóa đơn đến tiệm đã mua sản phẩm hoặc để hoàn trả. Trường hợp cửa hàng không xử lý được thì bạn có thể mang theo mã số nạp tiền và hóa đơn đến công ty LuckyRain hoàn trả.
 • X.Liên kết mạng với người thứ ba

  • Nhằm tiện ích cho người sử dụng, công ty LuckyRain cung cấp phục vụ tìm và liên kết với trang web thứ ba, vì thế bạn có thể liên kết đến các trang web trò chơi khác của LuckyRain. Đối với thông tin hoán đổi như vật, chúng tôi không bảo đảm sự an toàn và chính xác, xin bạn hãy đọc kỹ và đánh giá trước khi sử dụng hoặc tải về.
 • XI.Sử dụng và bảo quản tài khoản và mật khẩu

  • Bảo quản tài khoản và mật khẩu rất quan trọng, bạn đồng ý chấp hành các điều khoản sau, nếu vi phạm các điều sau phát sinh tranh chấp hoặc bất kì thiệt hại, bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm.
   • Bạn tự tạo tài khoản và mật khẩu khi đăng ký, sau đó công ty LuckyRain sẽ xác nhận và cài đặt tài khoản, mật mã này cho bạn sử dụng; nếu bạn chuyển nhượng, bàn giao, tiết lộ, cho người thứ 3 mượn dùng, mà xảy ra tranh chấp, bạn phải tự chịu trách nhiệm, công ty LuckyRain không chịu trách nhiệm hòa giải, xử lý.
   • Chỉnh sửa mật khẩu theo qui chế của công ty LuckyRain.
   • Xin đừng tải hoặc cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc.
   • Bạn có trách nhiệm bảo quản tài khoản và mật khẩu của bạn. Trường hợp bị người khác mạo dụng tài khoản, mật mã thì phải lập tức xử lý theo qui định điều 12, 13 trong hợp đồng, chúng tôi sẽ hỗ trợ; nếu phát sinh trường hợp trên do trách nhiệm của bạn thì công ty LuckyRain không bồi thường số điểm và chi phí đã bị khấu trừ. Xin chú ý, công ty LuckyRain không lợi dụng chương trình hoặc phương thức khác để chủ động xin tài khoản và mật khẩu của bạn.
 • XII.Thông báo tài khoản, mật khẩu bị sử dụng phi pháp

  • Bất kì bên nào phát hiện người thứ ba phi pháp sử dụng tài khoản của bạn, hoặc bị phá hoại thì phải thông báo cho đối phương. Nếu bạn phát hiện thì lập tức vào trang web để thay đổi mật khẩu; trường hợp không thay đổi được thì liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ lập tức giải quyết cho bạn, điện thọai phục vụ khách hàng +886 4 2491-0312. Trường hợp nêu trên, không đựơc xem rằng các phương pháp của công ty LuckyRain có ý hoặc hàm ý bồi thường thiệt hại cho bạn. Công ty LuckyRain sẽ hoàn trả chi phí và số điểm đã khấu trừ. Nhưng nếu trường hợp trách nhiệm thuộc về bạn thì không áp dụng điều kiện này. Khi bạn phát hiện có ngưới thứ 3 phi pháp sử dụng tài khoản của bạn, thì hãy cung cấp vị trí IP mà bạn từng sử dụng, để công ty LuckyRain điều tra vị trí IP, theo phương pháp trên và những biện pháp khác, công ty LuckyRain sẽ tạm ngưng quyền sử dụng dịch vụ này.
 • XIII.Phương pháp xử lý khi nhật ký điện từ bị di dời không đúng

  • Nếu bạn phát hiện tài khoản, mật khẩu bị sử dụng phi pháp, và nhật ký điện từ bị di dời không đúng, phải lập tức thông báo công ty LuckyRain kiểm tra. Sau khi xác nhận thông tin cá nhân và bạn ký bản cam kết và thư đồng ý, công ty chúng tôi sẽ tạm đóng băng tài khoản này, và tạm thời giới hạn quyền lợi sử dụng dịch vụ này, nếu trường hợp không xác định được bạn là chủ tài khoản thì không nằm trong giới hạn này. Khi công ty tạm thời giới hạn quyền sử dụng trò chơi, sẽ gửi tin nhắn hoặc email cho người thứ 3 sở hữu nhật ký điện từ. Nếu người thứ 3 không đưa ra giải thích trong vòng 7 ngày, công ty LuckyRain sẽ chuyển nhật ký điện từ hoàn trả lại cho bạn; nếu không thể phục hồi thì áp dụng phương pháp bồi thường 2 bên đã đồng ý, và phục hồi quyền sử dụng dịch vụ; tuy nhiên công ty LuckyRain có cung cấp phần mềm an toàn (như thẻ chống trộm) mà bạn không sử dụng, công ty LuckyRain có thể trực tiếp phục hồi số dư nhật ký điện từ cho bạn. Trường hợp người thứ 3 sở hữu nhật ký điện từ nêu trên không chấp nhận cách xử lý nêu trên của công ty LuckyRain, thì chúng tôi báo cảnh sát giải quyết. Công ty LuckyRain sẽ không thu phí trong thời hạn tạm dừng sử dụng. Nếu bạn tố cáo không đúng sự thật gây thiệt hại cho công ty LuckyRain hoặc các người chơi khác, thì bạn đồng ý chịu trách nhiệm pháp lý.
 • XIV.Kiểm tra và bảo lưu nhật ký trò chơi

  • Công ty LuckyRain sẽ bảo lưu nhật ký trò chơi của bạn 30 ngày, để cho bạn kiểm tra.
  • Bạn có thể dùng màn hình, mạng, hoặc tự mình đến trung tâm phục vụ khách hàng xin trích lục nhật ký trò chơi hoặc đính chính thông tin cá nhân do ghi nhầm, và phải mang theo giấy tờ cá nhân để kiểm chứng, bạn đồng ý chi trả NT$200 phí thủ tục.
  • Sau khi công ty LuckyRain nhận được yêu cầu trích lục của bạn công ty sẽ sao chép bằng đĩa CD, thẻ lưu điện tử hoặc email cho bạn.
 • XV.Nhật ký điện từ

  • Toàn bộ nhật ký điện từ của trò chơi là thuộc công ty LuckyRain, công ty LuckyRain phải duy trì hoàn chỉnh nhật ký điện từ của bạn.
  • Bạn có quyền chi phối nhật ký điện từ nêu trên, tuy nhiên nếu vì thế mà phát sinh tranh chấp, bạn phải tự chịu trách nhiệm, công ty LuckyRain không chịu trách nhiệm.
 • XVI.Chất lượng kết nối

  • Công ty LuckyRain phải ước tính thời gian cần dừng máy để bảo trì hệ thống thiết bị, phải thông báo trước 7 ngày trên trang web trò chơi, và thông báo hiển thị lúc đăng nhập, trên màn hình đang chơi trò chơi.
  • Công ty LuckyRain phải đảm bảo hệ thống thiết bị không bị lỗi, màn hình bị đứng, tải chậm, ngưng máy, hoặc không thể kết nói. Trường hợp không do lỗi của bạn mà không cung cấp dịch vụ cho bạn, công ty chúng tôi sẽ hòan trả lại phí đã trừ, không thu phí trò chơi tương ứng, hoặc không thu phí trong thời gian gián đoạn.
  • Công ty LuckyRain là nhà cung ứng nội dung phục vụ trên mạng không phải là dịch vụ ISP, nếu do mạng ISP kém hoặc nguyên nhân không phải do công ty LuckyRain, làm cho trò chơi bị LAG hoặc tình trạng tiến độ bị ngược, gây tổn thất cho bạn, công ty LuckyRain đồng ý kéo dài thời gian trò chơi hoặc không thu điểm để bồi thường cho bạn. Nhưng các nhật ký điện từ như đạo cụ, thì không được yêu cầu công ty LuckyRain hồi phục.
 • XVII.An toàn hệ thống, sơ hở phần mềm

  • Công ty LuckyRain có trách nhiệm tuân thủ nội qui hợp đồng bảo trì hệ thống máy tính khi cung cấp dịch vụ, bảo đảm tính an toàn theo trình độ công nghệ thông tin tại thời điểm đó.
  • Khi hệ thống máy tính hoặc nhật ký điện từ bị phá hoại, hoặc hệ thống máy tình có sự cố, công ty LuckyRain giải quyết hợp lý và hồi phục dịch vụ nhanh chóng.
  • Nếu công ty LuckyRain vi phạm 2 trường hợp trên, làm cho bạn bị tổn thất, thì công ty LuckyRain có trách nhiệm bồi thường, nhưng nếu không phải do sai xót của công ty LuckyRain, thì bồi thường sẽ giảm.
  • Hệ thống máy tính của LuckyRain xảy ra 2 trường hợp trên, sau khi sửa chữa trước khi hoạt động bình thường, thì công ty LuckyRain sẽ không thu phí.
  • Nếu do phần mềm sơ hỡ làm cho bạn tổn thất, thì công ty LuckyRain sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bạn, nhưng nếu không phải do sai xót của công ty LuckyRain, thì bồi thường sẽ giảm.
  • Nếu server của công ty LuckyRain quá tải dẫn đến không thể ghi nhận nhật ký điện từ, thì công ty LuckyRain sẽ khởi động lại server, hồi phục trò chơi về thời điểm trước khi quá tải.
  • Khi điều chỉnh, thay đổi thiết bị phần cứng, hoặc số lượng người chơi gia tăng, thì bạn đồng ý công ty LuckyRain di dời hoặc chuyển vị trí thông tin tài khoản và trò chơi của bạn đến vị trí khác. Công ty LuckyRain sẽ phối hợp bạn cài đặt do việc di dời.
 • XVIII.Qui định quản lý trò chơi

  • Nhằm đảm bảo trực tự trò chơi, công ty LuckyRain biên soạn nội qui quản lý trò chơi hoặc qui định trò chơi hợp lý và công bằng, bạn phải tuân thủ nội qui quản lý trò chơi hoặc qui định trò chơi do công ty LuckyRain thông báo. Khi nội qui quản lý có xung đột với qui định của hợp đồng này, thì qui định đó không có hiệu lực. Thay đổi nội qui cũng thực hiện như thay đổi nội dụng hợp đồng này. Khi nội qui có một trong những trường hợp sau thì sẽ không có hiệu lực:
   • Xung đột với nội dung của hợp đồng này.
   • Chiếm đoạt hoặc hạn chế quyền lợi của bạn trong hợp đồng này. Nhưng công ty LuckyRain dựa theo điều 19, thì không bị giới hạn.
 • XIX.Xử lý khi vi phạm nội qui quản lý trò chơi

  • Ngoài qui định của hợp đồng này, nếu sự thật có thể chứng minh bạn vi phạm nội qui quản lý trò chơi, công ty LuckyRain sẽ thông báo trên trang web trò chơi hoặc khi đang chơi, đồng thời thông báo tin nhắn hoặc email. Sau khi thông báo mà bạn vẫn không cải thiện, thì công ty LuckyRain có quyền dựa theo quy định quản lý trò chơi, tùy tình tiết nặng nhẹ mà giới hạn bạn tiến hành trò chơi, mỗi lần không được quá 7 ngày. Ngoại trừ trường hợp bắt buộc chấm dứt hợp đồng, công ty LuckyRain xử phạt theo nội qui quản lý trò chơi, không ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn trong hợp đồng này
 • XX.Quyền lợi khiếu nại

  • Nếu bạn cảm thấy không hài lòng với chất lượng kết nối, quản lý trò chơi, chi phí, các vấn đề về chất lượng phục vụ, hoặc không phục khi bị xử phạt, thì trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bạn có thể đến trung tâm phục vụ khách hang hoặc gửi email, thư từ khiếu nại. Công ty LuckyRain sẽ trả lời kết quả cho bạn sau 15 ngày, số điện thoại phục vụ khách hàng là: +886 4 2491-0312 or +886 4 2491-0320; đường dây phục vụ của các trò chơi, sẽ thông báo trên trang web của mỗi trò chơi hoặc trong nội quy quản lý của mỗi trò chơi.
 • XXI.Gửi đến

  • Tôi đồng ý công ty LuckyRain gửi toàn bộ thông báo có liên quan đến hợp đồng này đến điện thọai, địa chỉ, hoặc email mà tôi cung cấp khi đăng ký.
  • Trường hợp thông tin nêu trên có thay đổi, thì phải lập tức chỉnh sửa thông tin cá nhân, để chúng tôi có thể liên lạc với bạn.
  • Công ty LuckyRain gửi thông tin đến số điện thoại, email cho bạn trong thời gian bình thường, xem như đã gửi đến. Nếu do bạn cố ý hoặc sai xót không thể gửi đến, thì công ty LuckyRain không chịu trách nhiệm bồi thường do không thể gửi đến.
 • XXII.Phương pháp thông thường về sử dụng và lưu trữ

  • Trang web và trò chơi trực thuộc công ty LuckyRain theo dịch vụ này biên soạn một số phương pháp và hạn chế, bao gồm nhưng không giới hạn thời hạn bảo lưu dài nhất của tin nhắn, nội dung hoặc các nội dung đăng tải, giới hạn số lượng tin nhắn email gửi và nhận của một tài khoản, dung lượng nhiều nhất có thể gửi và nhận của một tài khoản, dung lượng nhiều nhất của server công ty LuckyRain phân phối cho bạn, và số lần giới hạn sử dụng dịch vụ này trong các trang web trong thời gian nhất định (và giới hạn thời gian mỗi lần sử dụng).
  • Nếu quá 1 năm bạn không đăng nhập trò chơi và sử dụng dịch vụ của công ty LuckyRain, chúng tôi sẽ xóa bỏ nhật ký điện từ của tài khoản này.
 • XXIII.Bảo vệ bản quyền tài sản trí tuệ

  • Toàn bộ nội dung trong phần mềm, trang web sử dụng cho trò chơi của công ty LuckyRain, bao gồm nhưng không giới hạn sáng tác, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, kết cấu trang web, sắp xếp màn hình trang web, thiết kế trang web, đều là tài sản của công ty LuckyRain dựa theo luật bản quyền tài sản trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn thương hiệu, độc quyền, sáng tác, bảo mật kinh doanh và kỹ thuật..., không ai có quyền sử dụng, chỉnh sửa, sao chép, đăng tải, công bố , phát hành, phát biểu, trở về lập trình nguyên thủy, giải mã hoặc làm thay đổi trình tự.
 • XXIV.Thêm hoặc chỉnh sửa nội dung hợp đồng

  • Khi công ty LuckyRain chỉnh sửa nội dung hợp đồng, sẽ thông báo trên trang web, trên màn hình đăng nhập, và sẽ gửi tin nhắn, thư từ, email thông báo với bạn. Trong vòng 15 ngày sau khi bạn nhận đựơc thông báo gửi đến:
   (1)Không phản đối, thì xem như bạn đồng ý công ty LuckyRain chỉnh sửa.
   (2)Nếu bạn gửi thư hoặc email đến công ty để phản đối, thì xem như bạn thông báo chấm dứt hợp đồng này.
 • XXV.Chấm dứt hợp đồng và hoàn trả phí

  • Bạn có thể thông báo chấm dứt hợp đồng với công ty LuckyRain bất kỳ lúc nào. Khi chấm dứt hợp đồng, trong vòng 30 ngày công ty LuckyRain sẽ khấu trừ 40% giá thành sau đó sẽ hoàn trả bằng tiền mặt, ngân phiếu hoặc gửi tấm séc số điểm trò chơi chưa sử dụng của bạn. Nếu bạn có một trong những trường hợp sau, công ty LuckyRain sẽ gửi thông báo bằng văn bản, tin nhắn hoặc nhân viên quản lý thông báo cho bạn chấm dứt hợp động:
   • Sử dụng hệ thống bất kì hoặc công cụ cố ý công kích hoặc phá họai trang web của công ty LuckyRain hoặc hệ thống máy tính của trò chơi trực thuộc công ty.
   • Lợi dụng phần mềm ngoài, phần mềm virút, sơ hỡ của phần mềm (BUG) hoặc chơi trò chơi theo cách không công bằng hợp lý.
   • Bị cơ quan nhà nước phát hiện bất kì hành vi phi pháp.
   • Tên tài khoản có từ ngữ công khai sỉ nhục, không văn hóa.
   • Nạp tiền bằng số mã số không rõ nguồn gốc hoặc không chính đáng.
   • Vi phạm qui định quản lý trò chơi nhiều lần, nhắc nhở không cải thiện.
   • Hành vi sỉ nhục hoặc hủy hoại danh dự của nguời khác.
   • Xâm phạm danh dự, thương hiệu, bản quyền sáng tác, bí mật cá nhân, bí mật kinh doanh, độc quyền, tài sản trí tuệ và quyền lợi của người khác.
   • Sau khi kiểm tra xác nhận phát tán hoặc truyền tải virút.
   • Phát hiện giao dịch không hợp pháp hoặc gửi tin không có thật cám dổ nguời khác phạm tội.
   • Buôn bán vũ khí, ma túy, thuốc cấm, phiên bản sao chép hoặc vật dụng cấm phi pháp.
   • Đăng tải thông tin đánh bạc hoặc cám dỗ người khác đánh bạc. Khi công ty LuckyRain hoặc những trò chơi thuộc công ty xác nhận sai hoặc không thể kiểm chứng, chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho bạn.
  • XXVI.Luật làm chuẩn và luật của khu vực

   • Nội dung và phạm vi sử dụng của hợp đồng, và quyền lợi của người sử dụng và công ty LuckyRain được áp dụng theo luật của nuớc Đài Loan. Khi phát sinh tranh chấp chúng tôi đồng ý xử tại tòa án Đài trung là toàn án sơ thẩm thứ nhất. Theo thoả thuận trên, qui định của luật bảo vệ người tiêu dùng điều 47 hoặc luật dân sự tố cáo điều 436 mục 9 qui định số tiền nhỏ không thuộc phạm vi tòa án xét xử.
  • XXVII.Bảo vệ thông tin cá nhân

   • Công ty LuckyRain chấp hành luật qui định của luật bảo vệ thông tin cá nhân, đảm bảo và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Ngoại trừ luật qui định, khi chưa được sự đồng ý của bạn, công ty không được tự ý bán, trao đổi, cho thuê hoặc công bố. Phạm vi thu thập, xử lý, sử dụng thông tin cá nhân của bạn, theo luật bảo vệ thông tin cá nhân thì bạn có quyền hạn bao gồm xem, sao chép, bổ sung, đính chính hoặc yêu cầu ngưng thu thập, xử lý , sử dụng hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân. Trên trang web của công ty LuckyRain có “thư đồng ý sử dụng thông tin cá nhân” ghi rõ và được sự đồng ý của bạn.