Thoả thuận sử dụng dữ liệu cá nhân

Công ty TNHH cổ phần quốc tế LuckyRain (dưới đây gọi tắt là LuckyRain) căn cứ theo bản hợp đồng này cung cấp dịch vụ trò chơi trên mạng trực thuộc LuckyRain. Nhằm đảm bảo quyền lợi của bạn xin hãy đọc kỹ nội dung hợp đồng, khi bạn chọn “đồng ý” có nghĩa bạn đã đọc, hiểu và đồng ý những điều khoản trong hợp đồng; nếu bạn không đồng ý thì hãy ngưng sử dụng dịch vụ này.

Người ký hợp đồng

Người ký hợp đồng

Khi bạn thành công tạo tài khoản sẽ lập tức trở thành hội viên của công ty LuckyRain, và có thể lập tức sử dụng dịch vụ của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn trò chơi trên mạng, hợp tác khác, nạp tiền (dưới đây gọi tắt là “phục vụ này”).

Xin phép của người không có hành vi năng lực dân sự

Đăng ký dịch vụ trò chơi, nếu bạn là người không có hành vi năng lực dân sự, thì phải do người đại diện pháp lý đăng ký; nếu là người bị hạn chế năng lực hành vi, thì phải được sự đồng ý của người đại diện pháp lý.

Định nghĩa tên gọi

Nội dung hợp đồng

Dưới đây là một phần của hơp đồng và có hiệu lực giống như hợp đồng: (1)Nội dung liên quan đến quảng cáo và tuyên truyền của dịch vụ này. (2)Bản chi phí và nội qui trò chơi. Trường hợp có xung đột về 2 nội dung, thì sẽ giải thích theo quyền lợi tốt nhất cho người tiêu dùng.

Hiệu lực hợp đồng

Bạn đăng ký tài khoản sau thời hạn xét duyệt, đi vào trang hiển thị điều khoản hợp đồng, ấn nút “đồng ý”, tức là bạn đã đồng ý với quy định của điều khoản hợp đồng.

Qui định quyền lợi hủy bỏ hợp đồng mua bán đặc biệt của người tiêu dùng

Bạn có thể hủy hợp đồng bằng thông báo văn bản hoặc email cho công ty LuckyRain trong vòng 7 ngày sau khi bắt đầu trò chơi. Và được yêu cầu công ty LuckyRain hoàn trả phí nạp số điểm chưa sử dụng. Khi hủy hợp đồng thực hiện quyền lợi này thì phải trừ đi số điểm tặng, và yêu cầu công ty LuckyRain hoàn trả số điểm chưa sử dụng. 7 ngày sau khi bắt đầu trò chơi, bạn không được đơn phương yêu cầu hủy bỏ số điểm nạp.

Qui định thay đổi cách tính phí và qui định liên quan

Khi điều chỉnh chi phí, công ty LuckyRain sẽ thông báo trước 30 ngày trên trang web trò chơi, khi chơi và trang đăng nhập; hoặc gửi email, tin nhắn để thông báo cho bạn nếu bạn có điền thông tin khi đăng ký. Nếu điều chỉnh chi phí, bắt đầu từ ngày có hiệu lực sẽ tính theo mức phí mới; nếu mức phí mới mắc hơn mức phí cũ, nếu đã nạp thẻ trước ngày chi phí mới có hiệu lực, thì vẫn sẽ tính theo mức phí cũ. Nếu tính theo giờ, thì đơn vị tính là 2 giờ.

Thông tin phải ghi rõ trong trò chơi

Công ty LuckyRain sẽ ghi rõ các mục sau trên trang web trò chơi hoặc bao bì của sản phẩm: (1)Ghi rõ độ tuổi thích hợp và nghiêm cấm chơi với phân loại cấp bậc của trò chơi dựa theo quy định quản lý phần mềm trò chơi. (2)Chi tiết phầm mềm phần cứng cần thiết để chạy trò chơi. (3)Quyền lợi hoàn trả phí liệt kê trong điều 9. (4)Tư vấn miễn phí hoặc thu phí với đối tượng cài phần mềm an toàn.

Hoàn trả phí của bộ trò chơi và phần mềm

Trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn mua bộ trò chơi hoặc trả phỉ tải phần mềm, có thể mang theo mã số nạp tiền và hóa đơn đến tiệm đã mua sản phẩm hoặc để hoàn trả. Trường hợp cửa hàng không xử lý được thì bạn có thể mang theo mã số nạp tiền và hóa đơn đến công ty LuckyRain hoàn trả.

Liên kết mạng với người thứ ba

Nhằm tiện ích cho người sử dụng, công ty LuckyRain cung cấp phục vụ tìm và liên kết với trang web thứ ba, vì thế bạn có thể liên kết đến các trang web trò chơi khác của LuckyRain. Đối với thông tin hoán đổi như vật, chúng tôi không bảo đảm sự an toàn và chính xác, xin bạn hãy đọc kỹ và đánh giá trước khi sử dụng hoặc tải về.

Sử dụng và bảo quản tài khoản và mật khẩu

Bảo quản tài khoản và mật khẩu rất quan trọng, bạn đồng ý chấp hành các điều khoản sau, nếu vi phạm các điều sau phát sinh tranh chấp hoặc bất kì thiệt hại, bạn đồng ý tự chịu trách nhiệm.

Thông báo tài khoản, mật khẩu bị sử dụng phi pháp

Bất kì bên nào phát hiện người thứ ba phi pháp sử dụng tài khoản của bạn, hoặc bị phá hoại thì phải thông báo cho đối phương. Nếu bạn phát hiện thì lập tức vào trang web để thay đổi mật khẩu; trường hợp không thay đổi được thì liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ lập tức giải quyết cho bạn, điện thọai phục vụ khách hàng +886 4 2491-0312. Trường hợp nêu trên, không đựơc xem rằng các phương pháp của công ty LuckyRain có ý hoặc hàm ý bồi thường thiệt hại cho bạn. Công ty LuckyRain sẽ hoàn trả chi phí và số điểm đã khấu trừ. Nhưng nếu trường hợp trách nhiệm thuộc về bạn thì không áp dụng điều kiện này. Khi bạn phát hiện có ngưới thứ 3 phi pháp sử dụng tài khoản của bạn, thì hãy cung cấp vị trí IP mà bạn từng sử dụng, để công ty LuckyRain điều tra vị trí IP, theo phương pháp trên và những biện pháp khác, công ty LuckyRain sẽ tạm ngưng quyền sử dụng dịch vụ này.

Phương pháp xử lý khi nhật ký điện từ bị di dời không đúng

Nếu bạn phát hiện tài khoản, mật khẩu bị sử dụng phi pháp, và nhật ký điện từ bị di dời không đúng, phải lập tức thông báo công ty LuckyRain kiểm tra. Sau khi xác nhận thông tin cá nhân và bạn ký bản cam kết và thư đồng ý, công ty chúng tôi sẽ tạm đóng băng tài khoản này, và tạm thời giới hạn quyền lợi sử dụng dịch vụ này, nếu trường hợp không xác định được bạn là chủ tài khoản thì không nằm trong giới hạn này. Khi công ty tạm thời giới hạn quyền sử dụng trò chơi, sẽ gửi tin nhắn hoặc email cho người thứ 3 sở hữu nhật ký điện từ. Nếu người thứ 3 không đưa ra giải thích trong vòng 7 ngày, công ty LuckyRain sẽ chuyển nhật ký điện từ hoàn trả lại cho bạn; nếu không thể phục hồi thì áp dụng phương pháp bồi thường 2 bên đã đồng ý, và phục hồi quyền sử dụng dịch vụ; tuy nhiên công ty LuckyRain có cung cấp phần mềm an toàn (như thẻ chống trộm) mà bạn không sử dụng, công ty LuckyRain có thể trực tiếp phục hồi số dư nhật ký điện từ cho bạn. Trường hợp người thứ 3 sở hữu nhật ký điện từ nêu trên không chấp nhận cách xử lý nêu trên của công ty LuckyRain, thì chúng tôi báo cảnh sát giải quyết. Công ty LuckyRain sẽ không thu phí trong thời hạn tạm dừng sử dụng. Nếu bạn tố cáo không đúng sự thật gây thiệt hại cho công ty LuckyRain hoặc các người chơi khác, thì bạn đồng ý chịu trách nhiệm pháp lý.

Kiểm tra và bảo lưu nhật ký trò chơi

Nhật ký điện từ

Chất lượng kết nối

An toàn hệ thống, sơ hở phần mềm

Qui định quản lý trò chơi

Nhằm đảm bảo trực tự trò chơi, công ty LuckyRain biên soạn nội qui quản lý trò chơi hoặc qui định trò chơi hợp lý và công bằng, bạn phải tuân thủ nội qui quản lý trò chơi hoặc qui định trò chơi do công ty LuckyRain thông báo. Khi nội qui quản lý có xung đột với qui định của hợp đồng này, thì qui định đó không có hiệu lực. Thay đổi nội qui cũng thực hiện như thay đổi nội dụng hợp đồng này. Khi nội qui có một trong những trường hợp sau thì sẽ không có hiệu lực :

Xử lý khi vi phạm nội qui quản lý trò chơi

Ngoài qui định của hợp đồng này, nếu sự thật có thể chứng minh bạn vi phạm nội qui quản lý trò chơi, công ty LuckyRain sẽ thông báo trên trang web trò chơi hoặc khi đang chơi, đồng thời thông báo tin nhắn hoặc email. Sau khi thông báo mà bạn vẫn không cải thiện, thì công ty LuckyRain có quyền dựa theo quy định quản lý trò chơi, tùy tình tiết nặng nhẹ mà giới hạn bạn tiến hành trò chơi, mỗi lần không được quá 7 ngày. Ngoại trừ trường hợp bắt buộc chấm dứt hợp đồng, công ty LuckyRain xử phạt theo nội qui quản lý trò chơi, không ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn trong hợp đồng này.

Quyền lợi khiếu nại

Nếu bạn cảm thấy không hài lòng với chất lượng kết nối, quản lý trò chơi, chi phí, các vấn đề về chất lượng phục vụ, hoặc không phục khi bị xử phạt, thì trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bạn có thể đến trung tâm phục vụ khách hang hoặc gửi email, thư từ khiếu nại. Công ty LuckyRain sẽ trả lời kết quả cho bạn sau 15 ngày, số điện thoại phục vụ khách hàng là: +886 4 2491-0312 or +886 4 2491-0320; đường dây phục vụ của các trò chơi, sẽ thông báo trên trang web của mỗi trò chơi hoặc trong nội quy quản lý của mỗi trò chơi.

Gửi đến

Phương pháp thông thường về sử dụng và lưu trữ

Bảo vệ bản quyền tài sản trí tuệ

Toàn bộ nội dung trong phần mềm, trang web sử dụng cho trò chơi của công ty LuckyRain, bao gồm nhưng không giới hạn sáng tác, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, kết cấu trang web, sắp xếp màn hình trang web, thiết kế trang web, đều là tài sản của công ty LuckyRain dựa theo luật bản quyền tài sản trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn thương hiệu, độc quyền, sáng tác, bảo mật kinh doanh và kỹ thuật..., không ai có quyền sử dụng, chỉnh sửa, sao chép, đăng tải, công bố , phát hành, phát biểu, trở về lập trình nguyên thủy, giải mã hoặc làm thay đổi trình tự.

Thêm hoặc chỉnh sửa nội dung hợp đồng

Khi công ty LuckyRain chỉnh sửa nội dung hợp đồng, sẽ thông báo trên trang web, trên màn hình đăng nhập, và sẽ gửi tin nhắn, thư từ, email thông báo với bạn. Trong vòng 15 ngày sau khi bạn nhận đựơc thông báo gửi đến :

 1. Không phản đối, thì xem như bạn đồng ý công ty LuckyRain chỉnh sửa.
 2. Nếu bạn gửi thư hoặc email đến công ty để phản đối, thì xem như bạn thông báo chấm dứt hợp đồng này.

Chấm dứt hợp đồng và hoàn trả phí

Bạn có thể thông báo chấm dứt hợp đồng với công ty LuckyRain bất kỳ lúc nào. Khi chấm dứt hợp đồng, trong vòng 30 ngày công ty LuckyRain sẽ khấu trừ 40% giá thành sau đó sẽ hoàn trả bằng tiền mặt, ngân phiếu hoặc gửi tấm séc số điểm trò chơi chưa sử dụng của bạn. Nếu bạn có một trong những trường hợp sau, công ty LuckyRain sẽ gửi thông báo bằng văn bản, tin nhắn hoặc nhân viên quản lý thông báo cho bạn chấm dứt hợp động :

 1. Sử dụng hệ thống bất kì hoặc công cụ cố ý công kích hoặc phá họai trang web của công ty LuckyRain hoặc hệ thống máy tính của trò chơi trực thuộc công ty.
 2. Lợi dụng phần mềm ngoài, phần mềm virút, sơ hỡ của phần mềm (BUG) hoặc chơi trò chơi theo cách không công bằng hợp lý.
 3. Bị cơ quan nhà nước phát hiện bất kì hành vi phi pháp.
 4. Tên tài khoản có từ ngữ công khai sỉ nhục, không văn hóa.
 5. Nạp tiền bằng số mã số không rõ nguồn gốc hoặc không chính đáng.
 6. Vi phạm qui định quản lý trò chơi nhiều lần, nhắc nhở không cải thiện.
 7. Hành vi sỉ nhục hoặc hủy hoại danh dự của nguời khác.
 8. Xâm phạm danh dự, thương hiệu, bản quyền sáng tác, bí mật cá nhân, bí mật kinh doanh, độc quyền, tài sản trí tuệ và quyền lợi của người khác.
 9. Sau khi kiểm tra xác nhận phát tán hoặc truyền tải virút.
 10. Phát hiện giao dịch không hợp pháp hoặc gửi tin không có thật cám dổ nguời khác phạm tội.
 11. Buôn bán vũ khí, ma túy, thuốc cấm, phiên bản sao chép hoặc vật dụng cấm phi pháp.
 12. Đăng tải thông tin đánh bạc hoặc cám dỗ người khác đánh bạc. Khi công ty LuckyRain hoặc những trò chơi thuộc công ty xác nhận sai hoặc không thể kiểm chứng, chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho bạn.

Luật làm chuẩn và luật của khu vực

Nội dung và phạm vi sử dụng của hợp đồng, và quyền lợi của người sử dụng và công ty LuckyRain được áp dụng theo luật của nuớc Đài Loan. Khi phát sinh tranh chấp chúng tôi đồng ý xử tại tòa án Đài trung là toàn án sơ thẩm thứ nhất. Theo thoả thuận trên, qui định của luật bảo vệ người tiêu dùng điều 47 hoặc luật dân sự tố cáo điều 436 mục 9 qui định số tiền nhỏ không thuộc phạm vi tòa án xét xử.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Công ty LuckyRain chấp hành luật qui định của luật bảo vệ thông tin cá nhân, đảm bảo và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Ngoại trừ luật qui định, khi chưa được sự đồng ý của bạn, công ty không được tự ý bán, trao đổi, cho thuê hoặc công bố. Phạm vi thu thập, xử lý, sử dụng thông tin cá nhân của bạn, theo luật bảo vệ thông tin cá nhân thì bạn có quyền hạn bao gồm xem, sao chép, bổ sung, đính chính hoặc yêu cầu ngưng thu thập, xử lý , sử dụng hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân. Trên trang web của công ty LuckyRain có “thư đồng ý sử dụng thông tin cá nhân” ghi rõ và được sự đồng ý của bạn.