Tham gia bang hội nhận ngay 200.000 đồng bạc!

Tải game trước

Từ hôm nay, tham gia bang hội trước sau đó cài đặt mật khẩu an toàn bạn sẽ nhận được 200.000 đồng bạc!
Nhấc tay lên để tham gia và chọn cho mình 1 bang hội phù hợp ngay nào!

Bấm vào đây để xem cách cài đặt mật khẩu an toàn

Chú ý

  1. Người chơi LV0 nhận được đồng bạc sẽ trở thành LV1, đồng bạc chơi thử lúc đầu sẽ bị hệ thống thu hồi lại.
  2. Một số điện thoại chỉ được tham gia hoạt động một lần.

Chú ý :
Số điện thoại này là số được liên kết với mật khẩu an toàn.

Mời nhập số điện thoại

Cài đặt mật khẩu web

Mật khẩu
Mã xác minh

Mời nhập mật khẩu an toàn

Mời chọn nhân vật

Nickname Trạng thái
Mời chọn nhân vật