• 【Hệ thống】 Cập Nhật Vòng Quay Phát Tài! 16/08/2022
  • 【Hoạt động】Đăng nhập vui vẻ 16/08/2022
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 16/08/2022
  • 【Hoạt động】Đăng nhập vui vẻ - Anh em ơi lên nào 15/08/2022
  • 【Hệ Thống】Thông báo quy định xử phạt 11/08/2022
  • 【Hoạt động】Đậu thần bay lên - Thu thập đàn Hạc - Nhận thưởng gấp đôi 09/08/2022
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 09/08/2022
  • 【Hệ thống】Thông báo đăng nhập game bằng Facebook đang trong thời gian bảo trì 04/08/2022
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 03/08/2022
  • 【Hoạt động】Thiên sứ may mắn tái xuất 02/08/2022
Tải game Đồng Xu May Mắn