• 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 27/08/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 20/08/2019
  • 【Hoạt động】Thông báo thời gian của sự kiện Quẩy cùng bạn bè 14/08/2019
  • 【Hoạt động】 Hướng dẫn cách điền phần người giới thiệu của sự kiện [Quẩy cùng bạn bè ] 06/08/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 06/08/2019
  • 【Hoạt động】Một số điều lưu ý khi tham gia hoạt động ''Quẩy cùng bạn bè'' 01/08/2019
  • 【Hoạt động】Thông báo hoạt động Quẩy cùng bạn bè 30/07/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 30/07/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 23/07/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo kết thúc hoạt động thí nghiệm game " Mậu binh " 23/07/2019
test