Youtube tiktok Facebook Trang web

Nội dung hoạt động Nội dung hoạt động

23/5 00:00 - 29/5 23:59 (GMT+8)

Mỗi ngày tại [Samurai Ninja] SPIN 20 lần sẽ nhận được tư cách rút thưởng

Phần thưởng Phần thưởng

  • Tích lũy 1 ngày rút 500.000 đồng bạc
  • Tích lũy 3 ngày rút 2.000.000 đồng bạc
  • Tích lũy 5 ngày rút 6.000.000 đồng bạc
  • Tích lũy 6 ngày rút 10.000.000 đồng bạc
  • Tích lũy 7 ngày rút 20.000.000 đồng bạc

Chú ý Chú ý

  1. LV1 mới có thể tham gia
  2. Danh sách trúng thưởng sẽ công bố tại phần tin tức mới nhất ở trang web vào hôm sau
  3. Phần thưởng sẽ gửi vào Mail, nhận ra trong vòng 2 ngày

Chú ý :
Số điện thoại này là số được liên kết với mật khẩu an toàn.

Mời nhập số điện thoại

Cài đặt mật khẩu web

Mật khẩu
Mã xác minh

Mời nhập mật khẩu an toàn

Mời chọn nhân vật

Nickname Trạng thái
Mời chọn nhân vật