• 【Hệ thống】 Thông báo máy chủ bảo trì 02/07/2018
  • 【Hệ thống】 Thông báo máy chủ bảo trì và ra mắt phòng game mới 25/06/2018
  • 【Hệ thống】Thông báo thay đổi vấn đề bất thường của bản GooglePlay 12/06/2018
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì và ra mắt phòng game mới 11/06/2018
  • 【Hệ thống】Thông báo đã khôi phục chức năng nạp điểm trên trang web 04/06/2018
  • 【Hệ thống】Thông báo đêm ngày 1 tháng 6 máy chủ bảo trì đột xuất. 01/06/2018
  • 【Hệ thống】Thông báo ngày 1 tháng 6 máy chủ bảo trì 01/06/2018
  • 【Hệ thống】Thông báo ngày 15 tháng 5 máy chủ bảo trì 15/05/2018
  • 【Hệ thống】Thông báo ngày 8 tháng 5 máy chủ bảo trì và ra mắt phòng game Xóc đĩa 02/05/2018
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì ngày 24 tháng 4 và ra mắt phòng game Khu rừng hoang dã 23/04/2018
test