• 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 27/04/2021
  • 【Hoạt động】Tăng cấp giành chiến thắng 23/04/2021
  • 【Hoạt động】Lắc Bầu Cua - Nhận May Mắn 20/04/2021
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 20/04/2021
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 13/04/2021
  • 【Hoạt động】Odin nổi giận - Bùng nổ sức mạnh 06/04/2021
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ đã khắc phục xong lỗi 03/04/2021
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 30/03/2021
  • 【Hệ thống】Thông báo quan trọng 24/03/2021
  • 【Hoạt động】Đoán đỏ trắng - Nhân đôi thành công phần thưởng gấp đôi 23/03/2021
test