• 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 30/07/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 23/07/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo kết thúc hoạt động thí nghiệm game " Mậu binh " 23/07/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo lỗi nạp điểm qua trang web đã được khắc phục 20/07/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo lỗi nạp điểm qua trang web 20/07/2019
  • 【Hệ thống】 Thông báo Danh sách trúng thưởng hoạt động tích điểm Mậu Binh 10/7-16/7 17/07/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 16/07/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo danh sách trúng thưởng hoạt động “ tích xu nhận thưởng Vòng 4 " 10/07/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 09/07/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo danh sách trúng thưởng hoạt động “ tích xu nhận thưởng Vòng 3 " 03/07/2019
test