• 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 24/09/2019
  • 【Hoạt động】 Rút bài Poker nhận ngay trăm triệu 17/09/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 17/09/2019
  • 【Hoạt động】Kỳ tài thách đấu - Thông báo danh sách trúng thưởng Vòng 1 12/09/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 10/09/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 09/09/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo cập nhật IOS 06/09/2019
  • 【Hoạt động】Kỳ tài thách đấu 05/09/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 03/09/2019
  • 【Hệ Thống】Máy chủ đã bảo trì xong. 01/09/2019
test