• 【Hệ thống】Thông báo Hoạt động sổ xố 2/12 03/12/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 03/12/2019
  • 【Hoạt động】Chơi xổ số - Trúng vàng vô số 26/11/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 26/11/2019
  • 【Hoạt động】Tăng cấp quay Gacha 22/11/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 19/11/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 05/11/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 22/10/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 15/10/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 30/09/2019
test