• 【Hoạt động】Sự kiện bang hội cực lớn - Trảm yêu trừ ma 26/10/2021
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 26/10/2021
  • 【Hoạt động】Chục triệu phần thưởng - Tặng mỗi ngày 19/10/2021
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 19/10/2021
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 12/10/2021
  • 【Hoạt động】Mã số may mắn tặng bạn 05/10/2021
  • 【Hệ thống】Thông báo Facebook bị lỗi 04/10/2021
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 28/09/2021
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 14/09/2021
  • 【Hoạt động】Sàn đấu tích điểm 07/09/2021
test